Turas Chonamara

Cruthaithe ag Ríonach Ní Néill & Macalla Digital Heritage Services in éineacht le pobail Ghaeltacht Chonamara | created by Ríonach Ní Néill & Macalla Digital Heritage Services with Connemara Gaeltacht communities | œuvre créée par Ríonach Ní Néill & Macalla Digital Heritage Services en partenariat avec les communautés gaéliques du Connemara

Galway2020 Cultural Partner Ciotóg and Milestone Inventive Macalla Digital Heritage Services FLAG

Teagmháil | Contact | Contact

Rphost | Email | Email: eolas@turaschonamara.ie

Turas Chonamara

Hope It Rains | Soineann Nó Doineann

Galway 2020

Aitheantas

Cruthaíodh an mapa seo ag úsáid Sonraí Oscailte amháin. Séard atá i gceist le Sonraí Oscailte ná sonraí neamhthráchtála atá saor le húsáid, athúsáid, agus athdháileadh, agus ar féidir teacht orthu go héasca ar líne. Baineadh úsáid as dhá chineál Sonraí Oscailte, sin iad eolas poiblí foilsithe ag na Rannóga Rialtais & Comhlachtaí Poiblí, and sonraí Open Streets Maps. Cuireadh sonraí ar an léarscáil ar fuarthas ó mhuintir na háite. 

Fuarthas na tacair sonraí a leanann tríd Tairseach Shonraí Oscailte na hÉireann (https://data.gov.ie/ga/).  Tá siad dhá úsáid anseo faoi théarmaí Cheadúnas Sannta Creative Commons Idirnáisiúnta (CC BY 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 • Teorainn na gCúigí Neamhghinearálaithe - Teorainn Riaracháin Náisiúnta an SOÉ - 2015

  Foilsithe ag: Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (SOÉ)

 • Na Bailte Fearainn – Teorainn Reachtaíochta Náisiúnta SOÉ

  Foilsithe ag: Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

 • Tacar Sonraí an Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta (NIAH)

  Foilsithe ag: An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  Nóta cearta:
  Cóipcheart Rialtas na hÉireann.  Is iad Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta, agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a chruthaigh an tacar sonraí seo.  Tá an t-ábhar faoi chóipcheart ceadaithe d’athúsáid faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons Idirnáisiúnta 4.0.  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta - Suirbhé Seandálaíochta na hÉireann

  Foilsithe ag: An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  Nóta cearta:
  Cóipcheart Rialtas na hÉireann.  Is iad Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a chruthaigh an tacar sonraí seo.  Tá an t-ábhar faoi chóipcheart ceadaithe d’athúsáid faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons Idirnáisiúnta 4.0.  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • Aibhneacha & Locha SOÉ

  Foilsithe ag: An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

 • Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta

  Foilsithe ag: An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  Nóta cearta:
  Cóipcheart Rialtas na hÉireann.  Is iad an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a chruthaigh an tacar sonraí seo.  Tá an t-ábhar faoi chóipcheart ceadaithe d’athúsáid faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons Idirnáisiúnta 4.0.  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • An Chomhairle Oidhreachta - Limistéir faoi Chosaint Speisialta

  Foilsithe ag: An Chomhairle Oidhreachta

 • Reiligí Chontae na Gaillimhe

  Foilsithe ag: Comhairle Chontae na Gaillimhe

 • Céanna & Calafoirt Chontae na Gaillimhe

  Foilsithe ag: Comhairle Chontae na Gaillimhe

 • Lonnaíochtaí Neamhghinearálaithe - Teorainn Staidrimh Náisiúnta SOÉ - 2015

  Foilsithe ag: Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

 • Teorainn na Gaeltachta Neamhghinearálaithe - Teorainn Riaracháin Náisiúnta an SOÉ - 2015

  Foilsithe ag: Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Logainmneacha

Fuarthas eolas ón mBunachar Sonraí de Logainmneacha na hÉireann tríd Logainm.ie (https://www.logainm.ie/).  Sonraí na logainmneacha ó Logainm © Rialtas na hÉireann faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons Idirnáisiúnta (CC BY 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Bóithre

Fuarthas sonraí bóithre ón Open Street Maps (https://www.openstreetmap.org/).
Tá sonraí oscailte OpenStreetMap d’athúsáid faoi cheadúnais
Open Data Commons Open Database License (ODbL) fondúireacht OpenStreetMap Foundation (OSMF),(https://www.openstreetmap.org/copyright).

Taifeadtaí Ceoil

Thug RTÉ Raidió na Gaeltachta rochtain ar a gcatalóg cheoil.  Cruthaíodh tacar sonraí nua tríd taifeadtaí a geoshuí de réir eolais ó theidil na n-amhrán, na hamhránaithe nó na cumadóirí. 

Ábhar arna ghiniúint ag an Phobal

Bhailigh Ríonach Ní Néill sonraí ó bhaill den phobal agus cruthaíodh taifeadtaí, téacsanna agus íomhánna nua.  Cuimsíonn na catagóir sonraí stair áitiúil, béaloideas, logainmneacha, dinnseanchas, áiteanna spéisiúla, pearsaí áitiúla, ceol, filíocht agus litríocht áitiúla, radharcanna agus siúlóidí. Cruthaíodh tacar sonraí nua trí na taifeadtaí, téacsanna agus pictiúir a geoshuí.

Foirmeacha áitiúla logainmneacha

Fuarthas foirmeacha áitiúla logainmneacha agus dinnseanchas ó bhaill den phobal. Logainmneacha Gaeilge iad seo atá in úsáid go háitiúil, nó a bhíodh go dtí le déanaí. Níl leaganacha deimhnithe ar fáil do go leor acu.
Bhailigh Eileen Nic Dhonncha logainmneacha áitiúla na Ceathrún Rua. Bhailigh sí formhór an eolais go háitiúil idir 1988-1989 mar chuid dá tráchtas bunchéime Tíreolaíochta agus eolas breise ó bhéil ó shin.
Bailíodh na sonraí go príomha ó Seán Ó Loideáin (Johnny Mhicil Searlaí); Micheál (Micil) Ó Loideáin; Piaras Ó Conaire; Sonny Mac Donncha.
Nic Donncha, E., (1989), Logainmneacha agus Patrún Lonnaíochta ar an gCeathrú Rua, tráchtas neamhfhoilsithe, OÉ Gaillimh.

Siúlóidí

Bhunaigh Comharchumann Mhic Dara and an Coiste na mBailte Slachtmhara na Ceathrún Rua Siúlóidí na Ceathrún Rua. Foilsíodh léarscáil na siúlóidí ar https://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails?county=45
agus rinneadh iad a dhigitiú ón bhfoinse seo.

Attribution

The map has been created using solely Open Data, which is defined as non-commercial data that is made freely available and easily accessible online for reuse and distribution. The data used fall into two categories, Irish public sector data and Open Street Maps data. The map was populated using information contributed by local residents.

The following datasets were obtained through Ireland’s Open Data Portal (https://data.gov.ie). They are being used here under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 • Province Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries – 2015

  Published by: Ordnance Survey Ireland

 • Townlands - OSi National Statutory Boundaries

  Published by: Ordnance Survey Ireland

 • National Inventory of Architectural Heritage (NIAH) National Dataset

  Published by: Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
  Rights notes:
  Copyright Government of Ireland. This dataset was created by National Inventory of Architectural Heritage, Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. This copyright material is licensed for re-use under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • National Monuments Service - Archaeological Survey of Ireland

  Published by: Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
  Rights notes:
  Copyright Government of Ireland. This dataset was created by National Monuments Service, Department of Culture, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. This copyright material is licensed for re-use under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • OSI Rivers and Lakes

  Published by: Environmental Protection Agency

 • Special Areas of Conservation

  Published by: Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
  Rights notes:
  Copyright Government of Ireland. This dataset was created by National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. This copyright material is licensed for re-use under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • Heritage Council- Special Protection Areas

  Published by: Heritage Council

 • Galway County Graveyards

  Published by: Galway County Council

 • Galway County Council- Galway County Scenic Routes

  Published by: Galway County Council

 • Galway County Council- Piers and Harbours of Galway County

  Published by: Galway County Council

 • Piers and Harbours of Galway County

  Published by: Galway County Council

 • Settlements Ungeneralised - OSi National Statistical Boundaries – 2015

  Published by: Ordnance Survey Ireland

 • Gaeltacht Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries – 2015

  Published by: Ordnance Survey Ireland

Placenames

Placenames data from The Placenames Database of Ireland was obtained from Logainm.ie (https://www.logainm.ie/). Irish-language placename data by Logainm © Government of Ireland and licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Roads

Roads data was obtained from Open Street Maps (https://www.openstreetmap.org/). OpenStreetMap is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL) by the OpenStreetMap Foundation (OSMF),(https://www.openstreetmap.org/copyright).

Music Recordings

Access to their music catalogue was provided by RTÉ Raidió na Gaeltachta. A new dataset was created by geolocating recordings according to associations with the song titles, singers or composers.

Community-generated data

Data was collected by Ríonach Ní Néill from members of the community, and original audio recordings, text descriptions and images were generated. Data categories include local history, folklore, placenames and their meanings, places of interest, local people of interest, music, poetry and literature of/about local places, views and walks. Informant names were recorded for each piece of data. New datasets were created by geolocating the recordings, texts and images.

Local Forms of Placenames

Local forms of placenames and their meanings were collected from members of the community. These are Irish language placenames in common use in the community currently or in recent memory. In many cases there are no official names recorded for these placenames.
Eileen Nic Dhonncha contributed the local forms of placenames and their meanings for an Cheathrú Rua. She collected the data between 1988 and 2020 through oral interviews with local residents, primarily Seán Ó Loideáin (Johnny Mhicil Searlaí),  Micheál (Micil) Ó Loideáin, Piaras Ó Conaire and Sonny Mac Donncha.  Data was documented in Nic Donncha, E., (1989), Logainmneacha agus Patrún Lonnaíochta ar an gCeathrú Rua, Unpublished BA dissertation,  NUI Galway.

Trails

Siúlóidí na Ceathrún Rua/Carraroe Trails were established by Comharchumann Mhic Dara and an Cheathrú Rua Tidy Towns Committee. Map trails are published at https://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails?county=45 and the trails were digitised from this source.

Attribution

Cette carte a été élaborée en utilisant des données ouvertes comprenant des informations du secteur public publiées par différents départements et agences du gouvernement. Ces données sont disponibles, réutilisables et peuvent être redistribuées gratuitement.

Les données suivantes ont été obtenues depuis le portail des données ouvertes d’Irlande (https://www.data.gov.ie). Elles sont utilisées sous une licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 • Province Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries – 2015
 • Publié par : Ordnance Survey Ireland

 • Townlands - OSi National Statutory Boundaries

  Publié par : Ordnance Survey Ireland

 • National Inventory of Architectural Heritage (NIAH) National Dataset

  Publié par : Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
  Remarques sur la propriété intellectuelle :
  Copyright : Government of Ireland. L’ensemble de ces données a été élaboré par le National Inventory of Architectural Heritage, Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. La réutilisation de ces données est autorisée sous Licence Creative Commons Attribution 4.0 International. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • National Monuments Service - Archaeological Survey of Ireland

  Publié par : Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
  Remarques sur la propriété intellectuelle :
  Copyright : Government of Ireland. L’ensemble de ces données a été élaboré par le National Monuments Service, Department of Culture, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. La réutilisation de ces données est autorisée sous Licence Creative Commons Attribution 4.0 International. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • OSI Rivers and Lakes

  Publié par : Environmental Protection Agency

 • Special Areas of Conservation

  Publié par : Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
  Remarques sur la propriété intellectuelle :
  Copyright : Government of Ireland. L’ensemble de ces données a été élaboré par le National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. La réutilisation de ces données est autorisée sous Licence Creative Commons Attribution 4.0 International. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • Heritage Council- Special Protection Areas

  Publié par : Heritage Council

 • Galway County Graveyards

  Publié par : Galway County Council

 • Piers and Harbours of Galway County

  Publié par : Galway County Council

 • Settlements Ungeneralised - OSi National Statistical Boundaries – 2015

  Publié par : Ordnance Survey Ireland

 • Gaeltacht Boundaries Ungeneralised - OSi National Administrative Boundaries – 2015

  Publié par : Ordnance Survey Ireland

Les données concernant les toponymes de la base de données des toponymes d’Irlande (The Placenames Database of Ireland) proviennent de Logainm.ie (https://www.logainm.ie/). Les données concernant les toponymes en irlandais de Logainm © Government of Ireland sont publiées sous Licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

L’accès au catalogue musical a été autorisé par RTÉ Raidió na Gaeltachta. Un nouvel ensemble de données a été élaboré en géolocalisant les enregistrements selon les associations avec les titres, les chanteurs/chanteuses et compositeurs/compositrices des chansons.

Les images et enregistrements originaux ont été recueillis par Ríonach Ní Néill parmi les membres de la communauté. De nouveaux ensembles de données ont été élaborés en géolocalisant les images ou les enregistrements.